Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Barbara Benke

Barbara Benke

Biuletyn Rady Porozumienia Towarzystw i Organizacji Chopinowskich na Świecie Nr 1-3 (Czasopismo)

Redaktor: Benke Barbara, Ert-Eberdt Barbara, Wróblewska-Straus Hanna

Data wydania: 1984-1985

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Chopin in the World 1/1986 (Czasopismo)

Redaktor: Benke Barbara

Data wydania: 1986

Miejsce wydania: Warsaw

Szczegóły


Chopin in the World. Journal of the International Federation of Chopin Societes (Czasopismo)

Redaktor: Benke Barbara

Data wydania: 1990-1991

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Chopin w Gandawie [II Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny, 22-26.06.1987] (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1988

Szczegóły


Chopin w świecie 1 (1986) (Czasopismo)

Redaktor: Benke Barbara, Ert-Eberdt Barbara, Kanitzer Theodor, Kerner Tadeusz, Parmentier Maurice, Simonides Jaroslav, Verhelst Willy, Wróblewska-Straus Hanna

Data wydania: 1986

Szczegóły


Chopin w świecie. Czasopismo Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (Czasopismo)

Redaktor: Benke Barbara

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Festiwal Chopinowski w Lipsku [17-21.10.1987] (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1988

Szczegóły


II posiedzenie zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich [w Lackenhof w Austrii 30.08.1986] (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1987

Szczegóły


Nowe ośrodki kultu Fryderyka Chopina. [Towarzystwa chopinowskie w Brasilii, Montevideo i Manili założone w r. 1986] (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1987

Szczegóły


O powstaniu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1986

Szczegóły


Towarzystwa chopinowskie w USA [Miami, Phoenix, New York, Tucson, Minneapolis] (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1988

Szczegóły


Z działalności towarzystw chopinowskich [Paryż, Neapol, Hanower, Darmstadt, Montevideo, Toronto, Brasilia, Lima, Bangkok, Warszawa i in.] (Artykuł)

Data wydania: 1988

Szczegóły


4th session of the board of the International Federation of Chopin Societes in Mariańskie Łaźnie, August 1988 (Artykuł)

Autor: Benke Barbara

Data wydania: 1989

Szczegóły

Wg kategorii: