Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Zygmunt Mycielski

Zygmunt Mycielski

*17 VIII 1907 Przeworsk, †5 VIII 1987 Warszawa

Chopinologia w Związku Radzieckim (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1947

Szczegóły


Jeszcze o eliminacji Chopinowskiej, pierwsze publikacje IFC (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1948

Szczegóły


Jeszcze o rękopisie "Metody" Chopina (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1968

Szczegóły


Jeszcze o Rok Chopinowski. (Sprawa Iwaszkiewicz - I. F. C.) (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1947

Szczegóły


Kilka myśli o Chopinie (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1998

Szczegóły


Kilka myśli o Chopinie i polskiej muzyce współczesnej (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1949

Szczegóły


Kilka myśli o Chopinie i polskiej muzyce współczesnej (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1949

Szczegóły


List otwarty... [w sprawie zinstrumentowania przez Jeana Francoix Preludiów Chopina] (Artykuł)

Autor: Laks Szymon, Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1971

Szczegóły


Nad preludium Chopina w interpretacji Jeana Francoixa (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1970

Szczegóły


Narodowe wydanie dzieł Fryderyka Chopina. Na podstawie rozmowy z Janem Ekierem spisał... (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1968

Szczegóły


Nieznane listy G[eorge] Sand i Fr[yderyka] Szopena [do Stefana Witwickiego z 1845 r.] (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1930

Szczegóły


Przewodnik Chopinowski. Rys życia i twórczości Fryderyka Chopina. Żelazowa Wola, Brochów, Zamek Ostrogskich w Warszawie (Książka)

Autor: Czekaj Kazimierz

Data wydania: 1958

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Raz na dwa tygodnie: Antyschäfferyzm? - Album Chopina (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1975

Szczegóły


Raz na dwa tygodnie: Antyschäfferyzm? - Album Chopina (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1975

Szczegóły


Raz na dwa tygodnie: Bernard Gavoty o Chopinie. - Z Nowym Rokiem (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1974

Szczegóły


Raz na dwa tygodnie: Bernard Gavoty o Chopinie. - Z Nowym Rokiem (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1974

Szczegóły


Rękopisy dwóch walców Chopina [odnalezione w zamku Thoiryen - Yvelines] (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1969

Szczegóły


Rękopis "Metody" Chopina (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1968

Szczegóły


Rocznica (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1946

Szczegóły


Rocznica Chopinowska, zjazd kompozytorów, upowszechnienie (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1947

Szczegóły


Rocznik Chopinowski 11 (Czasopismo)

Redaktor: Chechlińska Zofia, Chodkowski Andrzej, Mycielski Zygmunt, Nowik Wojciech, Stęszewski Jan

Data wydania: 1978 [1979]

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Rocznik Chopinowski 13 (Czasopismo)

Redaktor: Chechlińska Zofia, Chodkowski Andrzej, Mycielski Zygmunt, Nowik Wojciech, Stęszewski Jan, Wróblewska-Straus Hanna

Data wydania: 1981 [1982]

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Rocznik Chopinowski 16 (Czasopismo)

Redaktor: Chechlińska Zofia, Chodkowski Andrzej, Mycielski Zygmunt, Nowik Wojciech, Stęszewski Jan, Wróblewska-Straus Hanna

Data wydania: 1984

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Rocznik Chopinowski 9 (Czasopismo)

Redaktor: Chechlińska Zofia, Chodkowski Andrzej, Mycielski Zygmunt, Nowik Wojciech, Stęszewski Jan

Data wydania: 1975

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Rok Chopinowski 1949 (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1948

Szczegóły


Rubinstein. Notatnik muzyczny (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1960

Szczegóły


Szymanowski i Chopin (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1958

Szczegóły


Tajemniczy rękopis Chopina (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1962

Szczegóły


U profesora Hedleya. [Chopiniana] (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1959

Szczegóły


VI Konkurs (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1960

Szczegóły


W czasie Konkursu Chopinowskiego. Notatnik Muzyczny (Artykuł)

Autor: Mycielski Zygmunt

Data wydania: 1960

Szczegóły

Wg kategorii: