Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Witold Straus

Witold Straus

Dwadzieścia lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźnich (Artykuł)

Autor: Simonides Jaroslav

Data wydania: 1978 [wyd. 1

Szczegóły


Farewell to Honoured Members of the Czech Chopin Society [Praga] (Artykuł)

Autor: Straus Witold

Data wydania: 1999

Szczegóły


Przyjaciel Chopina Leopold Eustachy Czapek (Artykuł)

Autor: Tarantová Marie

Data wydania: 1983

Szczegóły


Towarzystwo im. Chopina w Czechach - czterdzieści lat działalności (Artykuł)

Autor: Straus Witold

Data wydania: 2000

Szczegóły


Twórczość Chopina w dziewiętnastowiecznej Pradze [1835-1865] (Artykuł)

Autor: Ludvová Jitka

Data wydania: 1986

Szczegóły


Żegnamy zasłużonych działaczy Czeskiego Towarzystwa Chopinowskiego (Artykuł)

Autor: Straus Witold

Data wydania: 1996-97

Szczegóły

Wg kategorii: