Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Stefan Śledziński

Stefan Śledziński

Muzyka polska. Informator. (Pod redakcją)

Redaktor: Śledziński Stefan

Data wydania: 1967

Szczegóły


Na temat domniemanego udziału I. F. Dobrzyńskiego w instrumentacji koncertów Chopina (Artykuł)

Autor: Śledziński Stefan

Data wydania: 1955

Szczegóły


45 lat temu [III konkurs Chopinowski w 1937r.] (Artykuł)

Autor: Śledziński Stefan

Data wydania: 1983

Szczegóły

Wg kategorii: