Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Bronisława Wójcikówna

Bronisława Wójcikówna

O literaturze chopinowskiej w Polsce odrodzonej. [Prace F. Hoesicka, H. Opieńskiego, K. Szymanowskiego, Z. Jachimeckiego, W. Chrzanowskiego, S. Barbaga, H. Windakiewiczowej] (Artykuł)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Data wydania: 1928/29

Szczegóły


Z literatury francuskiej o Chopinie. ["Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire"] (Artykuł)

Autor: Wójcikówna Bronisława

Data wydania: 1922

Szczegóły

Wg kategorii: