Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Karol Musioł

Karol Musioł

*8 III 1929 Mikulczyce, †31 X 1982 Katowice

August Kahlert o Chopinie. Przyczynek do dziejów estetyki i krytyki muzycznej pierwszej połowy XIX w. (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1971

Szczegóły


Chopiniana w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. (Katalog) (Książka)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1961

Miejsce wydania: Katowice

Szczegóły


Chopin a muzyka europejska (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1978

Szczegóły


Chopin a muzyka europejska (Pod redakcją)

Redaktor: Musioł Karol

Data wydania: 1977

Miejsce wydania: Katowice

Szczegóły


Chopin na Śląsku : zeszyt naukowy wydany z okazji XX-lecia istnienia Ekspozytury Katowickiej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (Pod redakcją)

Redaktor: Musioł Karol

Data wydania: 1973

Miejsce wydania: Katowice

Szczegóły


Echa koncertu wrocławskiego Chopina. [8.11.1830] w krytyce muzycznej i literaturze pięknej (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1973

Szczegóły


Frederic Chopin im Lichte unbekannter Quellen aus der ersten Halftedes 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Asthetik und Musikkritik (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1972

Szczegóły


Goethe und die polnische Musik (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1978

Szczegóły


Heine o Chopinie. Z okazji 125 rocznicy śmierci poety (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1986

Szczegóły


Heine und Chopin (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1982

Szczegóły


Mozart und die polnischen Komponisten des XVIII. und der esrten Hälfte des XIX. Jahrhunderts (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1967

Szczegóły


Robert Schumann o Chopinie. Przyczynek do genezy poglądów estetycznych oraz stylu poetyckiego krytyki muzycznej Schumanna (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1977

Szczegóły


Robert Schumann und Fryderyk Chopin. Ein Beitrag zur Genesis der asthetischen Anschauungen und des poetischen Stils der Musikkritik Schumanns (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1981

Szczegóły


Robert Schumann und Fryderyk Chopin. Ein Beitrag zur Genesis der asthetischen Anschauungen und des poetischen Stils der Musikkritik Schumanns (Artykuł)

Autor: Musioł Karol

Szczegóły


Wagner a Polska. Wagner und Polen (Książka)

Autor: Musioł Karol

Data wydania: 1980

Miejsce wydania: Bayreuth

Szczegóły

Wg kategorii: