Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Lidia Kozubek

Lidia Kozubek

*19 I 1927 Poznań

Die Melodieführung in ausgewählten Nokturnen von Chopin (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 2003

Szczegóły


Kilka reflaksji po ostatnim Konkursie im. Fryderyka Chopina [XIV] (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 2000

Szczegóły


Literatura dotycząca interpretacji utworów Chopina w jej najcenniejszych publikacjach (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1999

Szczegóły


Ocena literatury dotyczącej interpretacji utworów Chopina (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1976

Szczegóły


O wykonywaniu dzieł Chopina (Książka)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 2003

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Potrzebne są zmiany. O XIII Konkursie Chopinowskim rozmawiają... (Artykuł)

Autor: Bojkowska Izabela, Erhardt Ludwik, Kański Józef, Kozubek Lidia, Leszczyński Stanisław, Olejniczak Janusz, Sułek Andrzej

Data wydania: 1995

Szczegóły


Problematyka wykonawcza w literaturze chopinologicznej (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1981

Szczegóły


Prowadzenie melodii w utworach Fryderyka Chopina na przykładzie jego wybranych Nokturnów (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 2001

Szczegóły


Prowadzenie melodii w utworach Fryderyka Chopina na przykładzie kilku jego wybranych Nokturnów (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 2001/2002

Szczegóły


Reflections after the Competition (XIII International Chopin Piano Competition in Warsaw, 1st to 21st October 1995) (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1996

Szczegóły


Rozważania o stylu chopinowskim (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1983

Szczegóły


Sposoby prowadzenia kantyleny w różnych stylach muzyki fortepianowej (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1995

Szczegóły


Temat nigdy nie wyczerpany (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 1986

Szczegóły


The art of Michelangeli's performance and playing style (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Data wydania: 2004 - 2005

Szczegóły


The pedagogy of Arturo Benedetti Michelangeli (Artykuł)

Autor: Kozubek Lidia

Szczegóły

Wg kategorii: