Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Christoph-Hellmut Mahling

Christoph-Hellmut Mahling

Chopin, die deutsche musikalische Romantik, und die "Neudeutsche Schule": Verbindungen und Beurteilungen (Artykuł)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Data wydania: 1994

Szczegóły


Chopin, niemiecki romantyzm muzyczny i "szkoła nowoniemiecka". Związki i oceny (Artykuł)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Data wydania: 1988

Szczegóły


Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich. Zum Problem musikalischer Wechselbeziehungen im 19. und 20.Jahrhundert (Pod redakcją)

Redaktor: Mahling Christoph-Hellmut, Pfarr Kristina

Data wydania: 1996

Miejsce wydania: Tutzing

Szczegóły


Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich: Zum Problem musikalischer Wechselbeziehungen in 19. und 20. Jahrhundert (Pod redakcją)

Redaktor: Mahling Christoph-Hellmut, Pfarr Kristina

Data wydania: 1996

Miejsce wydania: Tutzing, Germany

Szczegóły


Historische und systematische Musikwissenschaft. Ausgewahlte Aufsatze (Książka)

Autor: Wiora Walter

Data wydania: 1972

Miejsce wydania: Tutzing

Szczegóły


Nähe und Distanz: Bemerkungen zum Verhältnis von Robert Schumann zu Frédéric Chopin und Franz Liszt (Książka)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Data wydania: 1988

Miejsce wydania: Laabe

Szczegóły


Pianists' interpretation of Chopin: History and theory (Artykuł)

Redaktor: Ekier Jan, Higgins Thomas, Kański Józef, Mahling Christoph-Hellmut, Methuen-Campbell James, Vogel Beniamin, Weber Jan

Data wydania: 1994

Szczegóły


Znajomość dzieła Chopina, jego oddziaływanie i znaczenie. Z badań nad recepcją w XIX i w początkach XX wieku. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Autor: Mahling Christoph-Hellmut

Data wydania: 1988

Szczegóły

Wg kategorii: