Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Teresa Dalila Turło

Teresa Dalila Turło

Znaczenie chopinowskich festiwali w Dusznikach w polskiej kulturze muzycznej (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1971

Szczegóły


Z badań nad chronologią form sonatowych, nokturnów, polonezów i mazurków Chopina. Studium dokumentacyjno-źródłowe (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1993

Szczegóły


Z historii gromadzenia i upowszechniania dokumentacji fotograficznej TiFC (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1983

Szczegóły


Z zagadnień chronologii pierwszych utworów Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1987

Szczegóły

Wg kategorii: