Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Ewa Czernek

Ewa Czernek

Kilka uwag na temat ilościowych aspektów transkrypcji utworów Chopina (Artykuł)

Autor: Czernek Ewa

Data wydania: 1997

Szczegóły


Transkrypcje chopinowskie Karola Lipińskiego (Artykuł)

Autor: Czernek Ewa

Data wydania: 1997

Szczegóły

Wg kategorii: