Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Magdalena Dziadek

Magdalena Dziadek

*1961 Bielsko-Biała

Aesthetic, Ideological and World-Outlook Foundations of the "Young-Poland" Discourse on Chopin (Artykuł)

Autor: Dziadek Magdalena

Data wydania: 2003

Szczegóły


Chopin i kobiety (Pod redakcją)

Redaktor: Dziadek Magdalena, Moll Lilianna M.

Data wydania: 5 – 20.10.2004

Miejsce wydania: Katowice

Szczegóły


Fortepian Chopina (Artykuł)

Autor: Dziadek Magdalena

Data wydania: 2001

Szczegóły


Młodopolska krytyka muzyczna a modernizm (Artykuł)

Autor: Dziadek Magdalena

Data wydania: 1995

Szczegóły


Na Zaolziu grają Chopina. [III Chopinowski Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Czeski Cieszyn, 1.12.1990] (Artykuł)

Autor: Dziadek Magdalena

Data wydania: 1991

Szczegóły


Polak potrafi! (Artykuł)

Autor: Dziadek Magdalena

Data wydania: 2000

Szczegóły


Żałujmy, że nie ma już grających panienek (Artykuł)

Autor: Poniatowska Irena

Data wydania: 1999

Szczegóły

Wg kategorii: