życie i twórczość życie i twórczość

Życie Chopina

Esej o życiu i twórczości Chopina – źródło najistotniejszej wiedzy o kompozytorze. więcej »

 

Kalendarium

Bogate źródło szczegółowych faktów z życia Chopina; fragment kompendium „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” prof. Mieczysława Tomaszewskiego. więcej »

Dzieła Chopina

Berceuse Des-dur op. 57

„Kołysanka jest jednym z tych szczęśliwych owoców natchnienia, które nie powtarza się już nigdy.”

Informacje o utworze »

Pierwodruki:

  Niemiecki - Breitkopf & Härtel »   Francuski - J. Meissonnier »   Angielski - Wessel & Co. »

Źródła rękopiśmienne:

  Kopia edycyjna »   Szkic »   Incypit »   Autograf oficjalny odrzucony »

 

osoby osoby

Claudio Arrau

Claudio Arrau Światowej sławy pianista chilijski, mistrz interpretacji dzieł Beethovena i Schumanna. więcej »

Robert Schumann

Robert Schumann Niemiecki kompozytor, krytyk muzyczny, autor entuzjastycznych recenzji dzieł Chopina. więcej »

Alexander Melnikov

Alexander Melnikov Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych rosyjskich pianistów swojego pokolenia. więcej »

Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński Publicysta, menadżer, dyrektor artystyczny festiwali "Chopin i jego Europa" więcej »