Rękopisy Rękopisy

Nie ma, czego trzeba, sł. B.Zaleski [op. 74 nr 13]

Typ źródła: Kopia (August Franchomme)

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Pierścień, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 14]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Pierścień, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 14]

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Piosnka litewska, słowa ludowe lit., tłum. L. Osiński [op. 74 nr 16]

Typ źródła: Kopia (Ludwika Jędrzejewiczowa)

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Piosnka litewska, słowa ludowe lit., tłum. L. Osiński [op. 74 nr 16]

Typ źródła: Kopia (Oskar Kolberg)

Miejsce przechowywania: Stanford, The Memorial Library of Music

Szczegóły


Piosnka litewska, słowa ludowe lit., tłum. L. Osiński [op. 74 nr 16]

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Paryż, Biblioteka Polska w Paryżu

Szczegóły


Leci liście z drzewa, słowa W. Pol [op. 74 nr 17]

Typ źródła: Kopia (Julian Fontana)

Miejsce przechowywania: Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Szczegóły

Typ źródła Miejsce przechowywania