Rękopisy Rękopisy

Nokturn e-moll [op. 72]

Typ źródła: Brak autografu lub kopii

Szczegóły


Ecossaises op. 72 nr 2 i 3 [+]

Typ źródła: Kopia (Oskar Kolberg)

Miejsce przechowywania: Stanford, The Memorial Library of Music

Szczegóły


Rondo C-dur [op. 73]

Typ źródła: Autograf kompletny

Miejsce przechowywania: Wiedeń, Gesellschaft der Musikfreunde

Szczegóły


17 Pieśni [+]

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: A.M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Wiedeń, Österreichische Nationalbibliothek

Szczegóły


Życzenie, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 1]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Pieśni (8 utworów) [+]

Typ źródła: Kopia (Ludwika Jędrzejewiczowa)

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Pieśni (kopie 2 utworów) [+]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Pieśni (kopie 6 utworów) [+]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: Cambridge, Fitzwilliam Museum

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: Wrocław, Ossolineum

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: zbiory prywatne

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: zbiory prywatne

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: Wiedeń, Gesellschaft der Musikfreunde

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Kórnik-Zamek, Biblioteka Kórnicka

Szczegóły


Wiosna, słowa S.Witwicki [op. 74 nr 2]

Typ źródła: Kopia (August Franchomme)

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Pieśni (kopie 2 utworów) [+]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Precz z moich oczu, słowa A. Mickiewicz [op. 74 nr 6]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Kórnik-Zamek, Biblioteka Kórnicka

Szczegóły


Precz z moich oczu, słowa A. Mickiewicz [op. 74 nr 6]

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Poseł, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 7]

Typ źródła: Autograf oficjalny

Miejsce przechowywania: zbiory prywatne

Szczegóły


Wojak, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 10]

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Wojak, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 10]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Szczegóły


Wojak, słowa S. Witwicki [op. 74 nr 10]

Typ źródła: Kopia (Ludwika Jędrzejewiczowa)

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Moja Pieszczotka, słowa A. Mickiewicz [op. 74 nr 12]

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Kraków, Muzeum Narodowe

Szczegóły


Moja Pieszczotka, słowa A. Mickiewicz [op. 74 nr 12]

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Pieśni (kopie 7 utworów) [+]

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły

Typ źródła Miejsce przechowywania