Rękopisy Rękopisy

Walc cis-moll op. 64 nr 2

Tytuł: Valse

Typ źródła: Autograf-podarunek

Dedykacja: A Madame La Baronne Nathaniel de Rothschild


Wymiary:

  • wysokość - 21,4 cm

  • szerokość - 28 cm

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Ms. 114

Fototeka NIFC: F. 1327

ÖNB Pha: 344


Uwagi:

Autograf zanotowany na białym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Tekst muzyczny w wersji pierwotnej - bez przedtaktu, z nieco uproszczoną linią melodyczną części środkowej, bez oznaczeń tempa i pedalizacji. W repryzie jedynie figuracyjny fragment części pierwszej.

Inne źródła:

Walce op. 64; Autograf edycyjny
Walce op. 64 nr 2 i 3; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania