Rękopisy Rękopisy

Walce op. 64 nr 2 i 3

Utwory zawarte w źródle:
Walc cis-moll op. 64 nr 2
Walc As-dur op. 64 nr 3

Typ źródła: Szkic


Wymiary:

  • wysokość - 22 cm

  • szerokość - 28,6 cm

Liczba stron: 5 [2+3]


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Bibliothèque-Musée de l'Opéra

Sygnatura: Res. 50 (1)

Fototeka NIFC: F. 1526, 1534, 1533


Uwagi:

Autograf sporządzony na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Szkice dwóch Walców obejmują zarys całych kompozycji jednak bez wykończonego akompaniamentu. Walc nr 2 z tonacją określoną przy pomocy znaków przykluczowych. Walc nr 3 ma określoną słownie tonację części środkowej G dur.

Inne źródła:

Walce op. 64; Autograf edycyjny
Walc cis-moll op. 64 nr 2; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania