Rękopisy Rękopisy

Barkarola Fis-dur op. 60

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Sygnatura: M/233

Fototeka NIFC: F. 1473

Faksymile: F. Gajewski, Garland (1988)


Uwagi:

Szkic przedstawia studium kończących utwór figuracji.

Inne źródła:

Barkarola Fis-dur op. 60; Autograf edycyjny
Barkarola Fis-dur op. 60; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania