Rękopisy Rękopisy

Sonata h-moll op. 58

Tytuł: Sonate

Typ źródła: Autograf edycyjny

Dedykacja: A Madame la Comtesse E. de Perthuis


Wymiary:

  • wysokość - 21,6 cm

  • szerokość - 28,5 cm

Liczba stron: 29


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Biblioteka Narodowa

Sygnatura: Mus. 232

Fototeka NIFC: F. 1313

ÖNB Pha: 378

Faksymile: PWM (1954)

Pierwodruki:

Sonata h-moll op. 58 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)


Uwagi:

Autograf posiada kartę tytułową z dedykacją i adresami wszystkich trzech wydawców: Sonate / pour le piano-forte / dediés à Madame la Comtesse E. de Perthuis / par / F. Chopin / Leipsic chez Haertel / Paris Schlesinger / Londres Wessel et Step. / Oev. 58.

Autograf zanotowany na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Paginacja oryginalna zanotowana atramentem w prawych i lewych górnych rogach stron (z pominięciem karty tytułowej i stron pustych). W 1959 roku w Bibliotece Narodowej naniesiona została ołówkiem foliacja w prawych dolnych rogach (włącznie z kartą tytułową).
Na górnym marginesie strony 1 dodano czarnym artamentem z lewej strony numer wydawniczy pierwodruku Breitkopfa & Härtla 7260 zaś niebieskim atramentem z prawej strony numer inwentarzowy tegoż wydawcy Mus. ms. 84.

Widoczne są różnice między autografem a pierwodrukami francuskim i angielskim (w zakresie artykulacji i pedalizacji).

Inne źródła:

Sonata h-moll op. 58; Szkic
Sonata h-moll op. 58; Incypit
Sonata h-moll op. 58; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania