Rękopisy Rękopisy

Nokturn f-moll op. 55 nr 1

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Rosja, Moskwa, CGALI

Sygnatura: Fond 552/1/514

Fototeka NIFC: F. 6654


Uwagi:

Autograf zawiera pierwszą część utworu zanotowaną w tonacji fis-moll, bez powtórzeń. Autograf nie posiada tytułu, opatrzony został natomiast datą "Paris le 8. Decembre 1842".

Inne źródła:

Nokturny op. 55; Autograf edycyjny
Nokturny op. 55; Incypit
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Autograf oficjalny odrzucony
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Kopia 
Typ źródła Miejsce przechowywania