Rękopisy Rękopisy

Nokturny op. 55

Utwory zawarte w źródle:
Nokturn f-moll op. 55 nr 1
Nokturn Es-dur op. 55 nr 2

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Rés. Vma 241


Uwagi:

Incypit dwutaktowy, zapisany i sygnowany przez Chopina znajduje się w spisie A. Franchomme'a.

Inne źródła:

Nokturny op. 55; Autograf edycyjny
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Autograf oficjalny odrzucony
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Kopia
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania