Rękopisy Rękopisy

Mazurki op. 50 nr 1 i 2

Utwory zawarte w źródle:
Mazurek G-dur op. 50 nr 1
Mazurek As-dur op. 50 nr 2

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Rés. Vma 241


Uwagi:

Incypit dwutaktowy, zapisany i sygnowany przez Chopina znajduje się w spisie A. Franchomme'a.

Inne źródła:

Mazurek G-dur op. 50 nr 1; Incypit
Mazurki op. 50; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania