Rękopisy Rękopisy

Nokturny op. 48 [+]

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Fantazja f-moll op. 49

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Fantazja f-moll op. 49

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Mazurek G-dur op. 50 nr 1

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Mazurki op. 50 [+]

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Nowy Jork, The Pierpont Morgan Library The Mary Flagler Cary Collection

Szczegóły


Mazurki op. 50 nr 1 i 2 [+]

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Mazurek cis-moll op. 50 nr 3

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony

Miejsce przechowywania: Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Szczegóły


Impromptu Ges-dur op. 51

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Hofmeister

Miejsce przechowywania: Waszyngton, Library of Congress

Szczegóły


Ballada f-moll op. 52

Typ źródła: Autograf niekompletny, edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Oxford, Bodleian Library

Szczegóły


Ballada f-moll op. 52

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony

Miejsce przechowywania: Nowy Jork, zbiory prywatne

Szczegóły


Polonez As-dur op. 53

Typ źródła: Autograf roboczy

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Polonez As-dur op. 53

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Nowy Jork, The Pierpont Morgan Library The Heineman Foundation

Szczegóły


Scherzo E-dur op. 54

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Szczegóły


Nokturny op. 55 [+]

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Nokturny op. 55 [+]

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Nokturn f-moll op. 55 nr 1

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Nokturn f-moll op. 55 nr 1

Typ źródła: Kopia

Miejsce przechowywania: Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Szczegóły


Nokturn f-moll op. 55 nr 1

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Moskwa, CGALI

Szczegóły


Mazurki op. 56 [+]

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Mazurek C-dur op. 56 nr 2

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Londyn, British Museum

Szczegóły


Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Kopia edycyjna dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Sonata h-moll op. 58

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły

Typ źródła Miejsce przechowywania