Rękopisy Rękopisy

Tarantella As-dur op. 43

Tytuł: Tarantelle

Typ źródła: Autograf kompletny

Liczba stron: 7


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Fototeka NIFC: F. 1494


Uwagi:

Autograf posiada kartę tytułową z podpisem i adresami współwydawców: Tarantelle / pour le piano-forte / par F. Chopin / Oev. [brak numeru] / Hamburg / Chez schubert et Cie / Paris / Chez Troupenas et Cie / Londres / Chez Wessel et Cie. Notowany skrótowo. Zniszczony, fragmentami nieczytelny. Na końcu utworu, za kreskami taktowymi ostatniego taktu podpis kompozytora: FCh.

Inne źródła:

Tarantella As-dur op. 43; Szkic
Tarantella As-dur op. 43; Incypit
Tarantella As-dur op. 43; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Tarantella As-dur op. 43; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania