Rękopisy Rękopisy

Preludium cis-moll op. 45

Typ źródła: Brak autografu lub kopii


Uwagi:

Źródeł nie odnaleziono, wzmianki w listach do Fontany z 30.09 oraz 6.10.1841. 
Typ źródła Miejsce przechowywania