Rękopisy Rękopisy

Ballada As-dur op. 47

Tytuł: Ballade de Chopin

Typ źródła: Kopia

Kopista: Camille Saint-Saëns


Wymiary:

  • wysokość - 35,5 cm

  • szerokość - 27,7 cm

Liczba stron: 15


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Mus. 108

Fototeka NIFC: F. 1432


Uwagi:

Kopia sporządzona na białym papierze, 16 pięciolinii na stronie. Na karcie przedtytułowej (strona 1) znajduje się notatka mówiąca, iż kopia sporządzona została z nieznanego dziś autografu: copiée d'après le manuscript / appartenant à Mme de Guitant. Karta tytułowa (strona 3) z adnotacją: Ballade de Chopin / op. 47 / copiée sur le manuscript / C. St Saëns. Kopia uzupełniona wariantami tekstu muzycznego zaczerpniętymi z pierwodruku M. Schlesinger.

Inne źródła:

Ballada As-dur op. 47; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania