Rękopisy Rękopisy

Walc As-dur op. 34 nr 1

Tytuł: Tempo di Valse

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: zaginiony

Fototeka NIFC: F. 1370


Uwagi:

Autograf wcześniejszej wersji walcaopatrzony w zakończeniu podpisem i datą Tetschen le 15 Sept 1835. Znany z przedwojennych reprodukcji publikowanych przez A. Simon w Kwartalniku Muzycznym z 1949 roku.

Inne źródła:

Walc As-dur op. 34 nr 1; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania