Rękopisy Rękopisy

Nokturn g-moll op. 37 nr 1

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Rés. Vma 241. 2


Uwagi:

Incypit dwutaktowy, zapisany i sygnowany przez Chopina znajduje się w spisie A. Franchomme'a.

Inne źródła:

Nokturn g-moll op. 37 nr 1; Incypit
Nokturny op. 37; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania