Rękopisy Rękopisy

Sonata b-moll op. 35

Typ źródła: Autograf-podarunek

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: właściciel nieznany

Fototeka NIFC: F. 2416 (2, 3)


Uwagi:

Autograf sporządzony na karce albumowej zawierającej 4 pięciolinie. Nad taktem 1 oznaczenie tempa Lento cantabile. Autograf zawiera ośmiotaktowy fragment środkowej części Marsza Żałobnego z podpisem FFChopin i datą Paris ce 28 9 bre 1837.
Autentyczność źródła nie została potwierdzona. Opis autografu znajduje się w katalogu aukcyjnym L. Liepmannssohna (maj 1921).

Inne źródła:

Sonata b-moll op. 35; Kopia edycyjna (Adolf Gutmann)
Sonata b-moll op. 35; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania