Rękopisy Rękopisy

Impromptu As-dur op. 29

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Impromptu As-dur op. 29

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Moskwa, CGALI

Szczegóły


Wariacja E-dur z Hexameronu op. 29 A

Typ źródła: Brak autografu lub kopii

Szczegóły


Mazurki op. 30 [+]

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Scherzo b-moll op. 31

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Scherzo b-moll op. 31

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Mazurek gis-moll op. 33 nr 1

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Lwów, Muzeum Historyczne

Szczegóły


Mazurki op. 33 [+]

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Mazurek C-dur op. 33 nr 2

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Tokio, zbiory prywatne

Szczegóły


Mazurek D-dur op. 33 nr 3

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Turyn, Audytorium Radia i Telewizji

Szczegóły


Mazurek h-moll op. 33 nr 4

Typ źródła: Kopia edycyjna (Julian Fontana) dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Waszyngton, Library of Congress

Szczegóły


Walc As-dur op. 34 nr 1

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony

Miejsce przechowywania: zaginiony

Szczegóły


Walc As-dur op. 34 nr 1

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Szczegóły


Walc a-moll op. 34 nr 2

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: M. Schlesinger

Miejsce przechowywania: właściciel nieznany

Szczegóły


Sonata b-moll op. 35

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: właściciel nieznany

Szczegóły


Sonata b-moll op. 35

Typ źródła: Autograf-podarunek

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Sonata b-moll op. 35

Typ źródła: Kopia edycyjna (Adolf Gutmann) dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Impromptu Fis-dur op. 36

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Kraków, Muzeum Narodowe, Oddział Czartoryskich

Szczegóły


Impromptu Fis-dur op. 36

Typ źródła: Szkic

Miejsce przechowywania: Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Szczegóły


Nokturny op. 37 [+]

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Warszawa, Biblioteka Narodowa

Szczegóły


Nokturn g-moll op. 37 nr 1

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Palma - Valldemosa, w zbiorach A.M. Boutroux-Ferra

Szczegóły


Nokturn g-moll op. 37 nr 1

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Ballada F-dur op. 38

Typ źródła: Autograf edycyjny dla: E. Troupenas & Co.

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Ballada F-dur op. 38

Typ źródła: Incypit

Miejsce przechowywania: Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Szczegóły


Ballada F-dur op. 38

Typ źródła: Kopia edycyjna (Adolf Gutmann) dla: Breitkopf & Härtel

Miejsce przechowywania: Sztokholm, Stiftelsen Musikkulturens Främjande

Szczegóły

Typ źródła Miejsce przechowywania