Rękopisy Rękopisy

Preludia op. 28

Uwagi:

Autograf oznaczony numerem wydawniczym pierwodruku Catelina (Ad. C (560) & Cie.). Na górnym marginesie strony 3 (przed Preludium nr 1) widnieje tytuł i dedykacja: 24 Preludes pour le piano forte dediés à son ami J. C. Kessler / par F. Chopin. Tekst muzyczny z licznymi skreśleniami i poprawkami. Autograf zanotowany na pożółkłym obecnie papierze, 14 pięciolinii na stronie. 

Inne źródła:

Preludia op. 28; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Preludia op. 28 nr 2 i 4; Szkic
Preludium G-dur op. 28 nr 3; Kopia (Julian Fontana)
Preludium es-moll op. 28 nr 14; Szkic
Preludium As-dur op. 28 nr 17; Incypit
Preludium As-dur op. 28 nr 17; Kopia (Julian Fontana)
Preludium c-moll op. 28 nr 20; Autograf-podarunek
Preludium c-moll op. 28 nr 20; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania