Rękopisy Rękopisy

Preludium As-dur op. 28 nr 17

Typ źródła: Kopia

Kopista: Julian Fontana

Liczba stron: 2


Miejsce przechowywania: Austria, Wiedeń, Gesellschaft der Musikfreunde

Fototeka NIFC: F. 532

ÖNB Pha: 358


Uwagi:

Kopia notowana metodą skrótową przy zastosowaniu znaków repetycji i numerowania taktów przeznaczonych do powtórzenia. Kopia nie posiada oznaczeń wykonawcznych, opatrzona jest natomiast oznaczeniem tempa takim jak w wersji ostatecznej: Allegretto, jednak z rozszerzeniem quasi Andantino. Fontana dwukrotnie powtórzył takt 31 natomiast pominął powtórzenie taktu 82.

Inne źródła:

Preludia op. 28; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Preludia op. 28; Autograf edycyjny
Preludium As-dur op. 28 nr 17; Incypit 
Typ źródła Miejsce przechowywania