Rękopisy Rękopisy

Preludium As-dur op. 28 nr 17

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 7833


Uwagi:

Autograf z albumu I. Moschelesa zawierający początkowy ośmiotaktowy fragment repryzy. Autograf opatrzony datą "Paris 9. Novembre 1839", z dedykacją i podpisem. Fragment Preludium zanotowany obok pięciotaktowego, jednogłosowego incypitu części Sonaty fortepianowej na 4 ręce Moschelesa z podpisem i adnotacją Chopina "Souvenir de St. Cloud 1839 admirateur de l'auteur".

Inne źródła:

Preludia op. 28; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Preludia op. 28; Autograf edycyjny
Preludium As-dur op. 28 nr 17; Kopia (Julian Fontana) 
Typ źródła Miejsce przechowywania