Rękopisy Rękopisy

Preludia op. 28

Uwagi:

Kopia oznaczona numerem wydawniczym pierwodruku B&H (6088). Na karcie tytułowej dedykacja zgodna z pierwodrukiem Catelina: Vingt-quatre Préludes pour le Piano dediés à son ami J. C. Kessler [wykreślone i zastąpione wpisem Mr Camille Pleyel par son ami] par F. Chopin.
Kopia naśladuje rozmieszczenie tekstu muzycznego autografu. Obecnie zaginiona i znana jedynie z fotografia IFC sporządzonej w 1939 przechowywanej w Dreźnie.

Inne źródła:

Preludia op. 28; Autograf edycyjny
Preludia op. 28 nr 2 i 4; Szkic
Preludium G-dur op. 28 nr 3; Kopia (Julian Fontana)
Preludium es-moll op. 28 nr 14; Szkic
Preludium As-dur op. 28 nr 17; Incypit
Preludium As-dur op. 28 nr 17; Kopia (Julian Fontana)
Preludium c-moll op. 28 nr 20; Autograf-podarunek
Preludium c-moll op. 28 nr 20; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania