Rękopisy Rękopisy

Etiudy op. 25 (rękopis całego opus: 2 autografy i kopie autoryzowane pozostałych etiud)

Uwagi:

Rękopis edycyjny, opatrzony numerem wydawniczym zbliżonym do numeru pierwodruku Breitkopfa & Härtla (5820 zamiast 5832,33), złożony z autografów Etiud nr 1 i 8 oraz autoryzowanych, uzupełnionych przez Chopina oznaczeniami wykonawczymi kopii Gutmanna (Etiudy nr 2, 3, 7, 9-11) oraz Fontany (Etiudy nr 4-6, 12). Rękopis zawiera znaki sztycharskie. Rękopis przesłany został do Lipska do Breitkopfa & Härtla w lutym 1837 roku. 

Karta tytułowa zapisana ręką Chopina: Etudes / pour piano / dediés à Mme la Csse d’Agoult / par / Chopin / pour etre publie le 15 Octobre. / Oeuvre [op. 25. - dodane obcą ręką]. Wszystkie etiudy posiadają osobne tytuły wpisane na górnych marginesach pierwszych stron tekstu muzycznego ręką kompozytora. Etiudy zanotowane na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. 

Inne źródła:

Etiudy op. 25 nr 1 i 2; Autograf-podarunek
Etiuda f-moll op. 25 nr 2; Incypit
Etiuda a-moll op. 25 nr 4; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania