Rękopisy Rękopisy

Rondo a la Krakowiak F-dur op. 14

Tytuł: Krakowiak

Typ źródła: Autograf oficjalny

Dedykacja: A Madame la Princesse Adam Czartoryska née Princesse Sapieha


Wymiary:

  • wysokość - 24,3 cm

  • szerokość - 31,8 cm

Liczba stron: 72


Miejsce przechowywania: Polska, Kraków, Muzeum Narodowe, Oddział Czartoryskich

Sygnatura: 2751

Fototeka NIFC: F. 1344

Faksymile: PWM (1953)


Uwagi:

Autograf zapisany na szaroniebieskim papierze ze znakiem wodnym, 14 pięciolinii na stronie. Zawiera kartę tytułową z zanotowanym tytułem, dedykacją, nieścisłymi informacjami na temat prawykonania i pierwodruku: Krakowiak. Wydany w Paryżu 1831 czy 32 roku. Dedykowany Xiężnie Czartoryskiej / (Xżnie Annie z Sapiehów) / grany w 1830 w Warszawie przed odjazdem na Koncercie moim / w Teatrze narodowym / Ch. Na końcu za tekstem muzycznym znajduje się podpis kompozytora i data 1829.

Inne źródła:

Rondo a la Krakowiak F-dur op. 14; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania