Rękopisy Rękopisy

Nokturn Es-dur op. 9 nr 2

Typ źródła: Incypit


Wymiary:

  • wysokość - 7,6 cm

  • szerokość - 14 cm

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: zaginiony

Fototeka NIFC: F. 1372


Uwagi:

Incypit dla Marii Wodzińskiej. Zanotowany bez oznaczenia metrum. Poniżej taktu 2 opatrzony podpisem FF Chopin a pod nim datą 22 Sept. Drezno 1835. Znany obecnie z reprodukcji Binentala (1930). 
Typ źródła Miejsce przechowywania