Rękopisy Rękopisy

Mazurek es-moll op. 6 nr 4

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Rosja, Leningrad, Biblioteka Publiczna im. Sałtykowa-Szczedrina

Fototeka NIFC: F. 758


Uwagi:

Autograf bez znaków przykluczowych ze słownym oznaczeniem tonacji, bez powtórek. 
Typ źródła Miejsce przechowywania