Rękopisy Rękopisy

Wariacje E-dur Steh’auf, steh’auf, o du Schweitzer Bub [op. posth.]

Tytuł: Steh'auf, steh'auf, o du Schweitzer Bub varié

Typ źródła: Autograf oficjalny

Dedykacja: à Mme Sowińska née Schroeder


Wymiary:

  • wysokość - 23,4 cm

  • szerokość - 31,5 cm

Liczba stron: 8


Miejsce przechowywania: Polska, Kraków, Polska Akademia Umiejętności

Sygnatura: 1439

Fototeka NIFC: F. 1608


Uwagi:

Manuskrypt zanotowany na żeberkowym, kremowym, pożółkłym obecnie papierze ze znakiem wodnym, 10 pięciolinii na stronie.

Oskar Kolberg nazywa zachowane źródło autografem, w katalogu Turło/Chomiński figuruje ono natomiast jako rękopis. Podobnie K. Kobylańska w katalogu wspomina, iż autentyczność źródła jest podważana.

Na karcie tytułowej wpis: Steh’auf, steh’auf, o du Schweitzer Bub / varié / pour le piano-forte / dedié / à Mme Sowińska née Schroeder / par / Frédéric Chopin. U dołu z prawej strony znajduje się dodatkowa, sporządzona atramentem adnotacja pochodząca od Oskara Kolberga: Autograf ten otrzymałem od Generałowej Sowińskiej w r. 1852, i ofiatuję go Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków d. 19 czerwca 1874 O Kolberg. Na dolnym marginesie dodano zaś ołówkiem kolejny wpis: Pismo własnoręczne Szopena dla Generałowej Sowińskiej, na żądanie tejże po usłyszeniu tej pieśni w koncercie Henrietty Sonntag.

Na podstawie ostatniego zacytowanego dopisku można wnioskować, iż jest to manuskrypt oficjalny sporządzony z przeznaczeniem na podarunek dla generałowej Katarzyny Sowińskiej.

Inne źródła:

Wariacje E-dur Steh’auf, steh’auf, o du Schweitzer Bub [op. posth.]; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania