Rękopisy Rękopisy

Ecossaises op. 72 nr 2 i 3

Utwory zawarte w źródle:
Ecossaise G-dur [op. 72 nr 2]
Ecossaise Des-dur [op. 72 nr 3]

Tytuł: Ecossois

Typ źródła: Kopia

Kopista: Oskar Kolberg


Wymiary:

  • wysokość - 18,5 cm

  • szerokość - 22 cm

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: USA, Stanford, The Memorial Library of Music

Fototeka NIFC: F. 1725


Uwagi:

Kopia sporządzona na papierze o 12 pięcioliniach, zawiera skrótowo notowane Ecossaise G-dur i oznaczone jako numer 2 Ecossaise Des-dur. Tytuł zanotowany na lewym marginesie pośrodku pięciolinii 8-9. 
Typ źródła Miejsce przechowywania