Rękopisy Rękopisy

Walce op. 64

Utwory zawarte w źródle:
Walc Des-dur op. 64 nr 1
Walc cis-moll op. 64 nr 2
Walc As-dur op. 64 nr 3

Typ źródła: Autograf edycyjny


Wymiary:

  • wysokość - ca 22,0 cm

  • szerokość - ca 28,0 cm

Liczba stron: 10


Miejsce przechowywania: Szwajcaria, Bazylea, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 6813

Pierwodruki:

Walc As-dur op. 64 nr 3 (Francuski, Brandus et Cie)
Walc cis-moll op. 64 nr 2 (Francuski, Brandus et Cie)
Walc Des-dur op. 64 nr 1 (Francuski, Brandus et Cie)


Uwagi:

Autograf zanotowany na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Autograf całego opusu - nie zawiera oddzielnej karty tytułowej. Pośrodku dolnego marginesu strony 1 opatrzony numerem wydawniczym pierwodruku Brandusa 4743. Z lewej strony dolnego marginesu pierwszej strony widnieje natomiast dopisek: Valses. Zarówno numer wydawniczy jak i powyższa adnotacja wykonane tym samym czerwonym ołówkiem.
Poszczególne walce zawierają dedykacje i numery wpisane na górnych marginesach nad tekstem muzycznym:

  • Walc Des-dur nr 1: "A Madame la Comtesse Delphine Potocka"
  • Walc cis-moll nr 2: "A Madame la Baronne Nathaniel de Rothschild"
  • Walc As-dur nr 3: "A Mademoiselle la Comtesse Catherine Branicka"

Inne źródła:

Walc Des-dur op. 64 nr 1; Incypit
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Autograf-podarunek
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Szkic
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Autograf-podarunek
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Autograf-podarunek
Walc cis-moll op. 64 nr 2; Autograf-podarunek
Walce op. 64 nr 2 i 3; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania