Rękopisy Rękopisy

Mazurek B-dur op. 7 nr 1

Tytuł: Mazur

Typ źródła: Autograf-podarunek


Wymiary:

  • wysokość - 22,6 cm

  • szerokość - 29,8 cm

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 727

ÖNB Pha: 349


Uwagi:

Autograf zanotowany na papierze o 12 pięcioliniach. Poniżej 10 pięciolinii, na końcu utworu podpis kompozytora: FCh.
Brak oznaczenia tempa oraz wielu oznaczeń artykulacyjnych (łukowanie) wprowadzonych w pierwodrukach. Nie wiadomo dla kogo podarunek ten miał być przeznaczony.
Obecnie autograf znajduje się w zbiorach prywatnych, dawniej R. Floersheim.

Inne źródła:

Mazurek B-dur op. 7 nr 1; Incypit 
Typ źródła Miejsce przechowywania