Rękopisy Rękopisy

Walc a-moll [op. posth.]

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony


Wymiary:

  • wysokość - 21,9 cm

  • szerokość - 28,2 cm

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Ms. 119 A

Fototeka NIFC: F. 843

ÖNB Pha: 341


Uwagi:

Autograf zanotowany na białym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Autograf nie wykończony - bez oznaczeń artykulacyjnych, frazowania, znaków repetycji a także bez rozpisanej w repryzie partii lewej ręki.

Inne źródła:

Walc a-moll [op. posth.]; Autograf oficjalny odrzucony 
Typ źródła Miejsce przechowywania