Rękopisy Rękopisy

Nokturny op. 62

Utwory zawarte w źródle:
Nokturn H-dur op. 62 nr 1
Nokturn E-dur op. 62 nr 2

Tytuł: 2 Nocturnes Op. 62

Typ źródła: Autograf edycyjny

Dedykacja: A Mademoiselle R. de Könneritz


Wymiary:

  • wysokość - 21,7 cm

  • szerokość - 28,3 cm

Liczba stron: 8 [4+4]


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Biblioteka Narodowa

Sygnatura: Mus. 234

Fototeka NIFC: F. 1306

ÖNB Pha: 380

Pierwodruki:

Nokturny op. 62 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)


Uwagi:

Autograf zanotowany na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Nie posiada karty tytułowej. Tytuł, dedykacja i adresy współwydawców widnieją na górnym marginesie pierwszej strony Nokturnu nr 1: 2 Nocturnes pour le piano / dediés [!] à Mademoiselle R. de Könneritz / par F. Chopin Leipsic Haertel. Pairs Maison Schlesinger, Brandus / et Cie / Londres Wessel. / Op. 62.
Na stronie 1 na górnym marginesie z lewej strony dodany został niebieskim atramentem numer archiwum Breitkopfa & Härtla Mus. ms. 92 natomiast obok ołówkiem wpisano numer wydawniczy pierwodruku Breitkopfa & Härtla 7547. Autograf staranny, dopracowany w szczegółach (posiada liczne oznaczenia dynamiczne, agogiczne, artykulacyjne).

Inne źródła:

Nokturn H-dur op. 62 nr 1; Szkic
Nokturn H-dur op. 62 nr 1; Autograf edycyjny
Nokturn E-dur op. 62 nr 2; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania