Rękopisy Rękopisy

Mazurek As-dur op. 59 nr 2

Tytuł: Mazurek

Typ źródła: Autograf-podarunek

Dedykacja: a Madame F. Mendelssohn-Bartholdy

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Wielka Brytania, Oxford, Bodleian Library

Fototeka NIFC: F. 6801


Uwagi:

Autograf z dedykacją umieszczoną na górnym marginesie z prawej strony: hommage a Madame F. Mendelssohn-Bartholdy / de la part de F. Chopin / Paris, 8 Oct. 1845. Pod kreskami taktowymi ostatniego taktu podpis kompozytora: Ch. Autograf zapisany na karcie o 14 pięcioliniach, tekst muzyczny umieszczony na pięcioliniach 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14.

Autograf przesłany został przez Chopina do F. Mendelssohna w liście z 8 października 1845 roku w odpowiedzi na list Mendelssohna z 3 listopada 1844 roku, w którym ten prosił o autograf-podarunek dla żony.

Inne źródła:

Mazurki op. 59 (część całego opusu: nr 1,2); Autograf edycyjny
Mazurek As-dur op. 59 nr 2; Autograf oficjalny odrzucony 
Typ źródła Miejsce przechowywania