Rękopisy Rękopisy

Mazurki op. 59 (część całego opusu: nr 1,2)

Utwory zawarte w źródle:
Mazurek a-moll op. 59 nr 1
Mazurek As-dur op. 59 nr 2

Tytuł: 3 Mazourkas Op 59. - Nro 1,2

Typ źródła: Autograf edycyjny


Wymiary:

  • wysokość - 21,8 cm

  • szerokość - 28,6 cm

Liczba stron: 6


Miejsce przechowywania: USA, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 6802

Pierwodruki:

Mazurki op. 59 (Niemiecki, Stern & Co.)


Uwagi:

Autograf całego opusu podzielony obecnie na dwie części. Całość posiada wyraźne znaki sztycharskie. Mazurki nr 1 i 2 opatrzone tytułem, podpisem, z wyszczególnionymi adresami wydawców: 3 Mazourkas, pour le piano / par F. Chopin / Op 59. / Berlin, Stern et Cie, Paris chez Schliesinger. Londres. Wessel. / (pour étre publié le 25 Novembre 1845).

Inne źródła:

Mazurek a-moll op. 59 nr 1; Incypit
Mazurek As-dur op. 59 nr 2; Autograf-podarunek
Mazurek As-dur op. 59 nr 2; Autograf oficjalny odrzucony 
Typ źródła Miejsce przechowywania