Rękopisy Rękopisy

Mazurki op. 59 (część całego opusu: nr 3)

Tytuł: 3 Mazourkas Op 59. - Nro 3.

Typ źródła: Autograf edycyjny


Wymiary:

  • wysokość - 21,9 cm

  • szerokość - 28 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: Wielka Brytania, Londyn, British Library

Fototeka NIFC: F. 7836

ÖNB Pha: 345

Pierwodruki:

Mazurki op. 59 (Niemiecki, Stern & Co.)


Uwagi:

Autograf edycyjny całego opusu podzielony na dwie części (Mazurki nr 1 i 2 - część 1 i Mazurek nr 3 - część 2). Karta tytułowa wspólna dla całego opusu: 3 Mazourkas, pour le piano / par F. Chopin / Op 59. / Berlin, Stern et Cie, Paris chez Schliesinger. Londres. Wessel. / (pour étre publié le 25 Novembre 1845).

Inne źródła:

Mazurek fis-moll op. 59 nr 3; Autograf oficjalny odrzucony 
Typ źródła Miejsce przechowywania