Rękopisy Rękopisy

Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony


Wymiary:

  • wysokość - 21,9 cm

  • szerokość - 28,5 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Ms. 115

Fototeka NIFC: F. 1713

ÖNB Pha: 331


Uwagi:

Autograf zanotowany na białym papierze, 12 pięciolinii na stronie. Nie zawiera wstępnej figury ostinatowej w partii akompaniamentu, nie posiada także znaków dynamicznych, agogicznych. Autograf stanowi kolejne stadium procesu kompozytorskiego - jest rozwinięciem zachowanej, szkicowej wersji utworu.

Inne źródła:

Berceuse Des-dur op. 57; Szkic
Berceuse Des-dur op. 57; Incypit
Berceuse Des-dur op. 57; Kopia edycyjna 
Typ źródła Miejsce przechowywania