Rękopisy Rękopisy

Mazurek fis-moll op. 59 nr 3

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony


Wymiary:

  • wysokość - 21,5 cm

  • szerokość - 26 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: USA, Nowy Jork, The Pierpont Morgan Library The Mary Flagler Cary Collection

Sygnatura: Cary 66

Fototeka NIFC: F. 5793

ÖNB Pha: 346


Uwagi:

Autograf w pierwotnej tonacji g-moll. Tekst muzyczny różni się w nim od wersji opublikowanej w szczegółach melodyczno-rytmicznych, posiada także czterotakt poprzedzający kodę usunięty w wersji publikowanej. 

Inne źródła:

Mazurki op. 59 (część całego opusu: nr 3); Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania