Rękopisy Rękopisy

Polonezy op. 40

Utwory zawarte w źródle:
Polonez A-dur op. 40 nr 1
Polonez c-moll op. 40 nr 2

Tytuł: 2 Polonaise[s?]

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony


Wymiary:

  • wysokość - 21 cm

  • szerokość - 28 cm

Liczba stron: 9


Miejsce przechowywania: zaginiony

Fototeka NIFC: F. 7824


Uwagi:

Zaginiony - znany jedynie z fotokopii w spuściźnie Paderewskiego przechowywanej w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Na karcie tytułowej tekst: 2 Polonaise[s?] / pour le Piano / dedià Mr [następne słowo nieczytelne, prawdopodobnie Tytus] Woyciechowski [trzy ostatnie słowa przekreślone] son Ami Jules Fontana / par / Chopin.

Inne źródła:

Polonezy op. 40; Autograf edycyjny
Polonezy op. 40; Kopia edycyjna (Julian Fontana) 
Typ źródła Miejsce przechowywania