KOMPOZYCJE kompozycje

Źródła rękopiśmienne:

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;


 
Opus